เตรียมตัวพบ 38 นักสร้างสรรค์ ได้แล้ว วันนี้

เราได้รวม 38 นักสร้างสรรค์ ทั้ง 4 หมวด 

 

Fashion & Accessories
Product & Lifestyle 
Food & Healthy 
Visual & Music

 

ที่จะมาเผยความสร้างสันและความสนุกอย่างสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน 
เตรียมตัวรู้จักกับพวกเขาได้ เร็วๆ นี้

 

“ ความสร้างสรรค์ อยู่รอบตัวมากกว่าที่คุณคิด ”