Creative Thailand

Cadson Demak By Anuthin Wongsunkakon

คัดสรร ดีมาก เกิดจากความรักในศาสตร์การออกแบบและความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรกับงานออกแบบ เป็นต้นทางของความคิดที่จะปรับปรุงให้อุตสาหกรรมการออกแบบตัวอักษรไทยเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเกิดเป็นรูปแบบของธุรกิจอย่างจริงจัง ด้วยความหวังที่ว่าจะทำให้การออกแบบการสื่อสารของไทยสามารถใช้แบบตัวอักษรภาษาไทยได้ และตัวอักษรไทยสามารถทำงานออกแบบในรูปแบบสากล เพื่อหวังผลระยะยาวทางด้านวัฒนธรรมในโลกยุคที่ความร่วมมือกับนานาชาติเป็นเรื่องสามัญ

ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในฐานะบริษัทจดทะเบียนในปี 2002 โดย พงศ์ธร หิรัญพฤกษ์ บุรินทร์ เหมทัต และ อนุทิน วงศ์สรรคกร  ปัจจุบันได้เติบโตมาเป็นกลุ่มบริษัท คัดสรร ดีมาก ประกอบด้วย คัดสรร อักษร บริษัทเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตัวอักษร ซึ่งมีทีมงานที่พร้อมที่สุดในประเทศไทยสำหรับโปรดักชั่นการออกแบบและผลิตฟอนต์ภาษาไทยและภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อระบบแบรนดิ้งในระดับภูมิภาค กะทัดรัด อักษร หรือที่คุ้นชินกันในชื่อ กะทัดรัด บริษัทดูแลโพสโปรดักชั่นฟอนต์แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย สมรรถภาพ บริษัทออกแบบเพื่อการสื่อสารที่ชำนาญเป็นพิเศษในเรื่องโลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ ระบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงงานสื่อสารผ่านภาพและตัวอักษรแบบครบวงจร สารพัด คัดสรรหรือที่รู้จักในนาม สารพัด ทีมงานพร้อมความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างและบริหารจัดการเนื้อหาเพื่อตอบสนองสื่อในรูปแบบต่างๆ ในระดับมืออาชีพ กลุ่มบริษัท คัดสรร ดีมาก จึงสามารถใช้ความสามารถเฉพาะทางในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

Creative Thailand
Creative Thailand
0 0
Creative Thailand