กิจกรรม IDEA LAB มาถึงภาคเหนือแล้ว!! สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย (Thai Brand: IDEALAB)ในปี 2561 
ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เพิ่มพูน
ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand Strategy
การสื่อสารเรื่องราว
(Storytelling) การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ (New business model) จากผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยดึงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า และสร้างความแตกต่าง
ในการดำเนินธุรกิจ 
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ จนพัฒนาเกิดเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์

วีดิโอจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมรุ่น 1
ผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 พฤษภาคม 2562 ทางออนไลน์ https://bit.ly/2Ffisk3 

ประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 พฤษภาคม 2562 /// ไม่มีค่าใช้จ่าย /// ผู้สนใจกรุณาส่งอีเมล์แจ้งชื่อบริษัทมาที่ brand.ditp@gmail.com

หรือติดต่อโทร. 02 507 8260 

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0