Creative Thailand Symposium 23 October 2016 / ชลากร ปัญญาโฉม

ชลากรณ์ ปัญญาโฉม (Chalakorn Panyashom)

เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัลทีวี บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

Workpoint Entertainment Public Company Limited

    หากกล่าวถึงสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทั่วไปแล้วก็มักจะอยู่ในรูปของสารคดีหรือภาพยนตร์เสียมาก แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสารคดีชุด ‘น้ำคือชีวิต’ ที่จัดทำเมื่อ 10 ปีก่อน โดยเลือกวิธีการนำเสนอผ่านบทเพลง ให้เรื่องราวที่ถ่ายทอดได้ยากสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นการสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ของเวิร์คพอยท์ออกมาได้อย่างชัดเจน

    กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท เวิร์คพอยท์ จำแนกออกมาได้แก่ “สังเกต” เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสิ่งใหม่ ผ่านการ “ตั้งคำถาม” และ “ตีความ” ด้วยการทำลายแพงหรือกรอบเดิมๆ ที่มีอยู่ “นำไปใช้” อันจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพฤติกรรมผู้บริโภคและสื่อที่นำเสนอออกไปได้จริง

    แฟนพันธุ์แท้ อัจฉริยะข้ามคืน ปริศนาฟ้าแลบ เกมจารชน (คู่หูอันตราย) The Band นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของผลงานที่ไม่ใช่เพียงได้รับผลตอบรับอย่างดีภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ไปสู่ต่างประเทศได้ด้วย สะท้อนถึงศักยภาพในฐานะผู้ผลิตสื่อและเนื้อหาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

Creative Thailand
Creative Thailand
0 0