Creative Thailand Symposium 22 October 2016 / สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ (Surasekk Yuthiwat)

toolmorrow

    สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ก่อนที่จะเริ่มต้น toolmorrow นั้น ชีวิตไม่ราบเรียบเท่าไหร่นัก ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตน หรือไม่มีพื้นที่ในสังคม จึงหาหนทางเพื่อทำให้รู้สึกมี “ตัวตน” ขึ้นมาอีกครั้ง จึงเริ่มบทบาทของนักล่ารางวัลงานประกวดในเวทีต่างๆ แต่เขากลับค้นพบว่าทั้งหมดนี้เป็นการสนใจกับตนเองเท่านั้น โดยไม่ได้สนใจผู้อื่นเลย

    เมื่อเขาคิดทบทวนกลับไปในวัยเด็ก ก็ค้นพบความผิดพลาดที่เกิดจากความเชื่อที่ผิด นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิด และเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาตามมา ‘toolmorrow’ จึงเกิดขึ้นมาเพื่อพยายามทำลายความเชื่อที่ผิดเหล่านั้น ด้วยการใช้เครื่องมืออย่าง Social Experiment หรือการทดลองจริงในสังคม เพื่อพิสูจน์ว่าความเชื่อที่แท้นั้นอาจไม่ได้เป็นจริงเสมอไป

    การสื่อสารของ toolmorrow หลักๆ จะเป็นวิดีโอขนาดสั้นบอกเล่าเรื่องราวประเด็นต่างๆ ในแต่ละหัวข้อ ซึ่งอาสาสมัครที่เข้าร่วมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีความสงสัยในความเชื่อเดิมๆ เช่น “ผิด = โง่” “ปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อแม่แล้วจะโดนดุ” หรือแม้กระทั่ง “เมื่อเห็นคนอื่นโกงแล้วจะโกงตาม” เป็นต้น ซึ่งให้ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ทราบพฤติกรรมหรือปฏิกริยาที่เกิดขึ้นจริง ผลงานที่ผลิตออกมานั้นเผยแพร่อย่างรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ความเชื่อที่ขัดขวางการดำเนินชีวิตที่ดีในอนาคตน่าเชื่อถือน้อยลง ด้วยผลลัพธ์นี้ toolmorrow จึงนิยามตัวเองว่าเป็น “นักทำลายความเชื่อที่ขัดขวางการดำเนินชีวิตไปสู่อนาคตที่ดี”

Creative Thailand
Creative Thailand
0 0