Creative Thailand Symposium - 22 October 2016 / Nopneera Rugsasook

นภนีรา รักษาสุข (Nopneera Rugsasook)

Yindee Design

    ผู้คนส่วนใหญ่มักรู้จัก Yindee Design ในฐานะสตูดิโอออกแบบบรรจุภัณฑ์ แต่จริงๆ แล้วยังมีงานพัฒนาแบรนด์และกลยุทธ์ด้วย ซึ่งแต่ละผลงานต่างก็พุ่งเป้าสู่ประเด็นเดียวกันที่ว่า “Human Needs Solution”

    ‘Quiescent’ ผลงานชิ้นแรกบนประเด็น “ความอาย รายเดือน” กล่าวถึงปัญหาในการหยิบผ้าอนามัยที่ทำให้ผู้หญิงมีอิสระไม่เต็มที่ จึงเลือกตัดสินใจสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองขึ้นมา เป็นผ้าอนามัย Cotton ล้วน แม้ต้นทุนจะสูงขึ้น แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ อีกทั้งมั่นใจว่าผู้ใช้จะได้ใช้ของที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังปรับรูปโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน เป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาจาก Insight ของลูกค้าอย่างแท้จริง

    ‘หวานอย่างลงตัว’ ด้วยข้อสังเกตที่ว่า “น้ำตาลมะพร้าวแท้ ไม่จริงหรอก” โครงการเชิง Social Enterprise นี้จึงเป็นความพยายามกลับไปส่งเสริมการทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆ จากสวนอีกครั้ง ไม่ใช่เพียงออกแบบบรรจุภัณฑ์ แต่เป็นการออกแบบที่เล่าเรื่องส่งเสริมความเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงให้กับชุมชนด้วย ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นการออกแบบเพื่อชุมชน เพื่อระบบนิเวศน์ และเพื่อผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน 

    ‘ผูกปิ่นโตข้าว’ เริ่มจากการมองย้อนไปว่า “ปัญหาของชาวนา = ปัญหาของเรา” จากสถิติประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตรมากเป็นอันดับที่ 48 ของโลก แต่กลับมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึงอับดับที่ 4 ผนวกกับหนี้สินของชาวนา สิ่งเหล่านี้สะท้อนอะไรหลายๆ อย่าง จึงกำเนิดเป็นหน้าที่สื่อกลางในการขายข้าวออร์แกนิกโดยตรงจากชาวนาสู่ผู้บริโภค ซึ่งนอกจากผู้บริโภคจะ “ได้รับ” ผลิตภัณฑ์ดีๆ แล้ว ยัง “ได้ให้” กำลังใจกับผู้ผลิต รวมถึง “ได้สร้าง” ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวด้วย

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0