Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / Natt Winitthumkul

ณัฐ วินิจธรรมกุล

ผู้ร่วมก่อตั้ง & ผู้บริหาร Drivebot

Drivebot (Hardware Tech Startup)

    ในฐานะของผู้ร่วมก่อตั้ง Drivebot แม้จะมีความเสี่ยงหรือความกลัวเป็นตัวฉุดรั้งไอเดียเอาไว้ แต่เมื่อรู้สึกตัวว่าต้องการสิ่งใดแล้วก็ต้องเริ่มทำเลยทันที เพราะการที่เราคิดสิ่งใดได้นั้น หมายความว่าคนอื่นก็คิดได้ และคนที่ประสบความสำเร็จมีเพียงคนที่ลงมือทำเท่านั้น

    แม้ธุรกิจของครอบครัวเป็นอู่รถ แต่ตนเองนั้นกลับไม่มีความรู้ในด้านนี้เลย การประสบอุบัติเหตุเฉียดตายทางรถยนต์ทำให้เกิดความต้องการที่จะแก้ปัญหา ต่อยอดไอเดียกับทีมได้เป็น Drivebot เสมือน Fitbit ที่ดูแลรถ โดยได้เงินทุนจากการทำ Crowd Funding กว่า 3 ล้านบาท

    คุณสมบัติและการทำงานของระบบ Drivebot ได้กลายเป็นตัวช่วยในการดึงนักลงทุน และทำให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่ต้องการอย่างแท้จริง ตัวเครื่องจะดึงข้อมูลจากรถเข้าสู่โทรศัพท์มือถือ บันทึกเส้นทาง ระยะและเวลาการเดินทาง พฤติกรรมการใช้งาน ตรวจสอบปัญหาและสถานะของเครื่องยนต์ รวมถึงทำนายปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

    การนำไอเดียเข้า Crowd Funding อาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกลอกเลียนแบบได้อยู่เหมือนกัน แต่ปัญหาที่แท้จริงคือกระบวนการที่ล่าช้า ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรายงานความคืบหน้าและติดต่อกับกลุ่มผู้สนับสนุนอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้ไม่สามารถดำเนินไปได้ด้วยตัวคนเดียว แต่เป็นทีมที่สนับสนุนกันในทุกด้าน และความต้องการอย่างสุดซึ้งต่อการทำอะไรสักอย่างให้เป็นจริง

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0