แบรนด์ แจ่ม: CREATIVE RISING | SMEs สร้างสรรค์

นันทิยา ปณชัยธนโชติ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ลิปสติก Jam Cosmetics มีชื่อไทยสั้นๆในนาม “แจ่ม” แบรนด์ลิปสติกน้องใหม่มาแรงจากจังหวัดพิษณุโลก เธอเชื่อมั่นในแนวคิด “คนไทย ใช้ของไทย ไทยใช้ ไทยเจริญ” จึงสร้างแบรนด์ลิปสติกเป็นของตนเอง มุ่งตอบโจทย์แก่ผู้หญิงไทยด้วยการกำหนดจุดยืนที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นเธอสามารถครองใจสาวนักช้อปออนไลน์ เพิ่มผู้แทนจำหน่ายและสร้างเครือข่ายในการกระจายสินค้า พร้อมขยายสู่ตลาดต่างประเทศอย่างรวดเร็ว

www.facebook.com/jamcosmeticsofficial

 

รับชมแนวคิดสร้างสรรค์จาก SMEs ในภูมิภาค (Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์) โดยนำเสนอแนวคิดและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรมของผู้ประกอบการในภูมิภาค โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาออกแบบและการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความมุ่งมั่นและเป็นพลังให้เกิดการพัฒนาความคิดเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Creative Thailand สัญจรในส่วนภูมิภาค ภายใต้นโยบาย Creative Thailand

www.creativethailand.net

 

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์