Creative Thailand

ARTICLE

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

Search By Tags : Creative Maker

มารู้จักกับสินค้า สร้างสรรค์อย่างสร้างสัน ในหมวด Visual and Music

เผยโฉม! เหล่าสินค้าและ นักสร้างสรรค์อย่างสร้างสัน ทั้ง 4 คนในหมวดหมู่ของภาพ และ เสียง ที่มีแรงบันดาลใจมาจาก สิ่งต่างๆรอบตัว

100% TEAMWORK โดย วทันยา วงษ์โอภาสี

"การทำงานต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องวางแผนเพื่อไปสู่จุดสำเร็จ มีการเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการเวลาเพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุด โดยอาศัยความสามัคคีของคนในทีม เพราะทุกคนล้วนมีความสำคัญมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป และการที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะชนะของคนในทีม"

มารู้จักกับสินค้า สร้างสรรค์อย่างสร้างสัน ในหมวด Product and Lifestyle

เผยโฉม! เหล่าสินค้าจาก นักสร้างสรรค์อย่างสร้างสัน ทั้ง 13 คนในหมวดหมู่ของสินค้าผลิตภัณฑ์ และสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่มีแรงบันดาลใจมาจาก สิ่งต่างๆรอบตัว