Creative Thailand

บทความ

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

ค้นหาโดย Tags : Business

เมื่อโลกถามถึงจุดยืนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย คีย์แมนแห่งวงการให้คำตอบ

คีย์แมนผู้อยู่เบื้องหลังของวงการ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หัตถศิลป์ร่วมสมัย ของดีไซเนอร์อารมณ์ดี

หากกล่าวถึงศิลปิน-นักออกแบบของไทยที่ทำให้หัตกรรมไทยเป็นที่รู้จักในเวทีโลก ชื่อแรกๆ ที่เรานึกถึงคือ กรกต อารมย์ดี ศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้เป็นคนมากความสามารถและเต็มไปด้วยพรสวรรค์ในการประยุกต์หัตถกรรมพื้นบ้านให้มาเป็นงานศิลปะอันละเอียดอ่อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างน่าหลงใหลเป็นที่จดจำไปไกลในระดับนานาชาติ

สร้างนวัตกรรม ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center) โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

SME

สตาร์ทอัพสายศิลป์ ธุรกิจศิลปะในโลกดิจิตอล

ถึงแม้ธุรกิจการค้าขายงานศิลปะจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินงานแบบโลกเก่า ที่อาศัยแรงขับเคลื่อนจากสายสัมพันธ์ระหว่างศิลปิน ผู้ค้างานศิลปะ หรือเจ้าของหอศิลป์ต่างๆ และมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนความเคยชินนี้ให้เข้าสู่แพลตฟอร์มใหม่ในโลกออนไลน์