Creative Thailand

บทความ

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

ค้นหาโดย Tags : History

ประวัติศาสตร์มีชีวิตที่พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน

ความจริงข้อหนึ่งที่ดูจะย้อนแย้งคือยิ่งโลกมนุษย์พัฒนาจนล้ำสมัยมากเท่าไหร่ เรามักจะยิ่งหวนระลึกถึงอดีตมากเท่านั้น นั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสำหรับหลายๆคน ย่านเมืองเก่าจึงเป็นย่านที่มีเสน่ห์อยู่เสมอ

'ล้ง 1919' เปลี่ยนอาคารเก่าริมน้ำเจ้าพระยาให้เป็นย่านสร้างสรรค์

“ล้ง 1919” (LHONG 1919) เคยเป็นท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่อ “ล้ง” มาจากชื่อ “ฮวย จุ่ง ล้ง” เป็นภาษาจีน หมายถึง “ท่าเรือกลไฟ” ซึ่งทุกวันนี้รู้จักในนามโกดังบ้าน “หวั่งหลี”