Creative Thailand

เครื่องประดับดีไซน์ล้ำจาก Talent Thai & Designers' Room ในงานบางกอกเจมส์

The Jeweler Showcase เป็นหนึ่งในนิทรรศการที่รวมรวมเครื่องประดับดีไซน์ใหม่ๆ ไอเดียสร้างสรรค์ ภายในงานในงาน Bangkok Gems and Jewelry ครั้งที่ 62 รวบรวมผลงานจากนักออกแบบสินค้าเครื่องประดับ จากโครงการ Talent Thai & Designers' Room ไว้กว่า 23 แบรนด์ อาทิ เครื่องประดับทำจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติของ Jittrakarn หรือการเปลี่ยนกระดาษให้เป็นจิวเวลรีสุดเท่จาก Basic Theory รวมถึงเครื่องประดับนาฬิกาสัญชาติไทยอย่าง Simpl Watch

โครงการส่งเสริมนักออกแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สู่ตลาดโลก (Designers' Room & Talent Thai) จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย​สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบไทย จึงได้ดำเนิน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 จุดประสงค์เพื่อสร้างนักออกแบบที่มีศักยภาพ สามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศ อีกทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศและแวดวงการออกแบบนานาชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างกลุ่มนักออกแบบที่มีศักยภาพเป็นต้นแบบในการพัฒนานักออกแบบรุ่นต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ขยายมูลค่าการส่งออก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าที่มีการออกแบบดี

นิทรรศการThe Jeweler Showcase จีดขึ้นในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2561 ณ Challenger Hall 2