Creative Thailand

SOLUTION DIRECTORY

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

Paysbuy

บริษัท เพย์สบาย จำกัด (www.paysbuy.com) เป็นผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินออนไลน์ในประเทศไทยด้วยช่องทางการเติมเงินและการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร และเงินสด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 และมีบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัทได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money License) จากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Service Provider License) ประเภทบัญชี ค(3) ค(5) และ ค(6) จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีกด้วย

#Startups
View Icon 2,438 Heart Icon 0

Chiiwii - telehealth mobile app

(TH) ที่ปรึกษาด้านสุขภาพบนสมาร์ตโฟนสำหรับแม่และเด็ก และคนในครอบครัว ให้คุณสามารถปรึกษากับแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้และคุณเลือกเองได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน สะดวก เป็นส่วนตัว ไม่ต้องเดินทาง ผ่านแชท โทร และวิดีโอคอลในแอพฯ Chiiwii ด้วยระบบที่ปลอดภัย เรามีทีมคุณหมอกว่า 22+ สาขาเฉพาะทางที่พร้อมดูแลให้คำแนะนำทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจให้กับคุณและคนที่คุณรัก นอกจากนี้เรามีข้อเสนอพิเศษสำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความสุขพนักงาน สามารถใช้ Chiiwii แอพพลิเคชัน เป็นสวัสดิการด้านสุขภาพให้กับพนักงานของคุณ เราพร้อมช่วยดูแลให้พนักงานบริษัทของคุณมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ #ทีี่ชีวีเราใช้ใจดูแลใจ (EN) Women’s health consultation on smartphones providing you accessible health consultation with professional health specialists wherever you are via secure in-app VDO call, voice call, and chat We also provide 'Chiiwii’s Telehealth for Employee Benefits'. (Healthier, Good quality of life, Happy work space, Reduce cost) We provide employees real-time health access to doctor with high quality of care both physically and mentally. Please feel free to contact us for more information.

#Startups
View Icon 2,624 Heart Icon 0

บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จำกัด (Advancemeditech)

บริษัท แอดวานซ์ เมดิเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย นายแพทย์การุณ ตรงนำชัย เมื่อปีพุทธศักราช 2552 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเฮิร์บแอนด์เฮลธ์ จำกัด โดยบริษัทฯได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปัจจุบันในปีพุทธศักราช 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ในปัจจุบันและมีแผนการที่จะดำเนินในอนาคต นายแพทย์การุณ ตรงนำชัย เป็นบุตรคนที่สามของครอบครัวตรงนำชัย และได้เติบโตขึ้นมากับธุรกิจสิ่งทอของ ครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นโดยบิดาและมารดาของนายแพทย์การุณ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้ว นายแพทย์การุณได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยนายแพทย์การุณได้เลือกที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาศัลยศาสตร์เป็นสาขาเฉพาะทาง ในเวลาที่นายแพทย์การุณได้ประกอบวิชาชีพเป็นศัลยแพทย์นี้เองที่ทำให้นายแพทย์การุณได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์สมานแผลชนิดต่างๆ มากมาย ตลอดจนการสังเกตและได้พูดคุยกับผู้ป่วยจำนวนมากเกี่ยวกับข้อดีและปัญหาของผลิตภัณฑ์สมานแผล ชนิดต่างๆ มากมายหลายชนิดและยี่ห้อ แต่สิ่งที่ทำให้นายแพทย์การุณคับข้องใจที่สุดนั้นคือการที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นายแพทย์การุณเกิดความคิด ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สมานแผลขึ้นมาและผลิตขึ้นในประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยชาวไทยได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทัดเทียมผลิตภัณฑ์ระดับสากลแต่ถูกพัฒนาและผลิตขึ้นภายในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ตั้งต้นของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้เลือกที่จะใช้ “ไฮโดรเจล” เป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย เหตุที่ ไฮโดรเจลนั้นมีความได้เปรียบในการดูดซับสารคัดหลั่งจากบาดแผลได้ดีกว่า “ไฮโดรคอลลอยด์” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมานแผล และเป็นเทคโนโลยีที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ไทย ด้วยการผนวกเอาความรู้และประสบการณ์ทั้งในฐานะศัลยแพทย์และการเติบโตมากับครอบครัวสิ่งทอ นายแพทย์การุณ จึงได้เลือกที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำเอาไฮโดรเจลมาเคลือบลงบนผ้าเพื่อนำไปใช้ปิดแผลได้จนเป็นผลสำเร็จและบริษัทฯ ได้ตัดสินใจที่จะตั้งชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์นี้ว่า ไฮโดรเมช™ (Hydromesh™) พร้อมทั้งได้ทำการจดอนุสิทธิบัตร สำหรับผลิตภัณฑ์เอาไว้ในประเทศไทยอีกด้วย ไฮโดรเมช™ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะนำพาบริษัทฯ ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดมากมายที่สามารถที่จะสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์สมานแผลและวงการแพทย์ไทยไปในคราวเดียวกัน โดยบริษัทฯ จะยึดถือทั้งวิทยาการใหม่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการแพทย์ทั่วโลกและเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริงของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของวงการแพทย์ไทยได้อย่างแท้จริง

#Startups
View Icon 3,077 Heart Icon 0

บริษัท คอสซูติค อินโนเวชั่น แลบอราทอรี่ส์ จำกัด . (VITISTRA Thailand)

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางนาโนจากสารสกัดเมล็ดองุ่น วิทิสตร้า เป็นการนำร่องพัฒนาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดธรรมชาติของเมืองไทย มาผสมผสานกับเทคโนเทคโนโลยีนาโนอิมัลชั่น ซึ่งช่วยกักเก็บสารออกฤทธิ์ให้มีประสิทธิภาพยาวนาน และเพิ่มการซึมผ่านของสารออกฤทธิ์เข้าสู่ชั้นผิว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เวชสำอางวิทิสตร้า ผ่านการทดสอบความปลอดภัยในเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ทดสอบการระคายเคืองและประสิทธิภาพในอาสมัครโดยแพทย์ผิวหนัง พบว่า ผลิตภัณฑ์วิทิสตร้า มีความปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง และมีประสิทธิภาพในการลดฝ้า และริ้วรอย ได้อย่างชัดเจน

#Startups
View Icon 2,806 Heart Icon 0