Creative Thailand

SOLUTION DIRECTORY

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

TNOP DESIGN

Live Like a scientist and work as an artist. อยู่เหมือนนักวิทยาศาสตร์ ทำงานเหมือนศิลปินสตูดิโอการออกแบบกราฟิกร่วมสมัยที่มุ่งเน้นในการออกแบบที่สมบูรณ์แบบและความสมดุลระหว่างงานศิลปะและการออกแบบ โดยผู้ก่อตั้งคือ ธีรนพ หวังศิลปคุณ ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกาเราเชื่อว่าการออกแบบ sharp design เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสมดุลของแนวคิดและงานฝีมือ โดยมีปรัชญาที่ว่า การสร้างเอกลักษณ์ให้กับงานออกแบบสามารถแสดงถึงวัฒนธรรมของลูกค้าได้ TNOP Design เน้นการทำงานออกแบบร่วมสมัยทั้งในแง่เทคนิคและวัสดุที่แตกต่างกัน ซึ่ง สร้างผลงานให้กับลูกค้าหลากหลายแขนง เช่น Corbis Nike Coca-Cola เป็นต้น และรางวัลที่เคยได้รับทั้งระดับประเทศ และระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น DEmark Award 3 ปีซ้อน

#Design Services
View Icon 987 Heart Icon 0