Company

บริษัท คอสซูติค อินโนเวชั่น แลบอราทอรี่ส์ จำกัด . (VITISTRA Thailand)

Category

Business Management

Target Group

Description :
Tel :
Social :
Address :
Creative Thailand

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางนาโนจากสารสกัดเมล็ดองุ่น วิทิสตร้า เป็นการนำร่องพัฒนาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดธรรมชาติของเมืองไทย มาผสมผสานกับเทคโนเทคโนโลยีนาโนอิมัลชั่น ซึ่งช่วยกักเก็บสารออกฤทธิ์ให้มีประสิทธิภาพยาวนาน และเพิ่มการซึมผ่านของสารออกฤทธิ์เข้าสู่ชั้นผิว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เวชสำอางวิทิสตร้า ผ่านการทดสอบความปลอดภัยในเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ทดสอบการระคายเคืองและประสิทธิภาพในอาสมัครโดยแพทย์ผิวหนัง พบว่า ผลิตภัณฑ์วิทิสตร้า มีความปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง และมีประสิทธิภาพในการลดฝ้า และริ้วรอย ได้อย่างชัดเจน

Portfolio

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand