Company

Paysbuy

Category

E-commerce

Target Group

Description :
Email :
Tel :
Social :
Address :
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Creative Thailand

บริษัท เพย์สบาย จำกัด (www.paysbuy.com) เป็นผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินออนไลน์ในประเทศไทยด้วยช่องทางการเติมเงินและการชำระเงินที่หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร และเงินสด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 และมีบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท บริษัทได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money License) จากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment Service Provider License) ประเภทบัญชี ค(3) ค(5) และ ค(6) จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีกด้วย

Portfolio

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand