Company

บริษัท เฮกซะ โคด้า จำกัด

Category

E-commerce

Target Group

Description :
Website :
Tel :
Social :
Address :
บริษัท เฮกซะโคดา จำกัด เลขที่ 31 ซอย 13 ถนนศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
Creative Thailand

เครื่องมือหลักที่ถูกออกแบบและพัฒนา เพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในโครงการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ ครอบคลุมสำหรับงานนิติบุคคลและมีการวางลำดับงานอย่างชัดเจน

Portfolio

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand