Company

บริษัท อีเว้นท์ ป็อป จำกัด

Category

Business Management

Target Group

Description :
Email :
Tel :
Social :
Address :
1999/21 District Sriwara, Ladprao 94 Plubpla, Wang Thonglang, Bangkok 10310
Creative Thailand

Event Pop คือบริการแพลตฟอร์มจัดงานอีเว้นท์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดยโมเดลเป็นการจัดงานอีเว้นท์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การจำหน่ายบัตร ลงทะเบียนเข้างาน ไปจนถึงการจ่ายเงินแบบไร้เงินสด (ใช้บัตรหรือใช้ Code) นอกจากนั้น ข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการจะถูกเก็บไว้เป็น Big Data ขนาดใหญ่ที่สามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ในอนาคต

Portfolio

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand