เสวนาประสาเพื่อน

"จากโจทย์ที่เป็นปัญหาเล็กๆ ของเรา แล้วเราค่อยๆ มาเติมเต็มปัญหาทีละเล็กๆ มันก็จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นเรื่อยๆ"

รับชมแนวคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ เสวนาประสาเพื่อน โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้บริหาร JM Cuisine (เจ๊กเม้ง)

การปาฐกถา White Hall: Creative Talk วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์