ใต้เตียง STARTUP โดย สิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง U Drink I Drive

"นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัว ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถสังเกตเห็นไหม? การสร้างนวัตกรรมเป็นเรื่องที่ง่ายๆ เช่น เราสามารถแก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้ แล้วเราแก้ได้ไหม? หรือต่อให้มีคนแก้ปัญหาได้แล้วแต่ถ้าเราแก้ได้ดีกว่า สามารถทำทำได้ดีกว่า นั่นก็เป็นโอกาสในการที่จะเกิดนวัตกรรมเหมือนกัน"

รับชมแนวคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ ใต้เตียง STARTUP โดย สิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ CEO ลแะผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพ U Drink I Drive

การปาฐกถา White Hall: Creative Talk วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์