+66880888066 โดย อานนท์ ไพโรจน์ ผู้ก่อตั้ง Anonpairot Design Studio

"คอนเซ็ปง่ายๆ ในการนำเสนอขายลูกค้า คือ “We Make More Money” (เราทำเงินให้ได้มากกว่า) เวลาทำสินค้าเราต้องทำลูกค้าคิดใหม่ มองสินค้าเราจากความคิดสร้างสรรค์จริงๆ อย่ารักเขาเพราะเขาน่ารัก แต่มองว่าเขาน่ารักเพราะเรารักเขา มองจากจุดเล็กๆ เริ่มต้นจากสิ่งที่คนทั่วไปคิดไม่ถึง ธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้นจากคนๆ เดียว สิ่งสำคัญคือการพูดคุย ได้คุยก่อนได้เจอก่อก็จะได้เปรียบ เพราะทุกวันนี้เราต้องแข่งกับเวลา มันเป็นยุคของดิจิตอล เทคโนโลยี"

รับชมแนวคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ +66880888066 โดย อานนท์ ไพโรจน์ ผู้ก่อตั้ง Anonpairot Design Studio

การปาฐกถา White Hall: Creative Talk วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์