อนุรักษ์และประยุกต์ โดย กรกต อารมย์ดี แบรนด์ Korakot

ว่าวที่เรียนรู้จากก๋ง กลายมาเป็นความสร้างสรรค์ที่มีความทันสมัยแต่มีรากฐานดั้งเดิมในชุมชน นำออกสู่ตลาดและชนะการประกวด ไปจนถึงกระจายรายได้ให้ชุมชน"

รับชมแนวคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ อนุรักษ์และประยุกต์ โดย กรกต อารมย์ดี นักออกแบบ และผู้ก่อตั้งแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ Korakot

การปาฐกถา White Hall: Creative Talk วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์