ดวงฤทธิ์ บุนนาค CREATIVITY AT THE SOURCE

"เนื่องจากตลาดโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว หากเราลองจินตนาการว่าเราทุกคนเป็นวงกลมเปล่าๆ ไม่มีเหตุผล ไม่มีความรู้ ดูแค่บริบทรอบข้าง คิดไปตามที่มันควรจะเป็น เราต้องเริ่มคิดจากการที่อะไรบ้างที่เป็นไปได้ แท้จริงแล้วความสร้างสรรค์คือการมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ซึ่งสิ่งนี้เองทำให้เกิดคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นประเทศไทยก็จะเปลี่ยนไปในทางทิศทางใหม่ๆ"

รับชมแนวคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ CREATIVITY AT THE SOURCE โดย ดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักธุรกิจ 

การปาฐกถา White Hall: Creative Talk วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์