Soul of Isan โดย ภิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, Trimode Studio

"การทำงานที่บางคนมีวัตถุดิบที่ดีอยู่แล้ว เราอาจจะไม่ต้องไปเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้น

การพัฒนาอีสานสู่ตลาดโลก ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เราจะต้องรู้จักว่าเรามีอะไรดีอยู่ในมือ"

รับชมแนวคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ อัตลักษณ์อีสานสู่ตลาดโลก (Soul of Isan) โดย ภิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Trimode Studio

การสัมมนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์และการสร้างแบรนด์ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชาสโมสร โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์