Creative Thailand

เมื่อสิงโตคำราม โดย ปัณพัท เตชเมธากุล

"พยายามสื่อสาร ในเรื่องที่ใกล้ตัวและเข้าใจง่าย โดยนำเสนอแบบเป็นตัวเองมากที่สุด รวมถึงการนำประสบการณ์ส่วนตัวนั้น มาผสมผสานลงไปด้วยกัน ที่สำคัญคือ อย่าลืม อย่ามองข้ามสิ่งต่างๆ รอบตัว ที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิต เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นบทเรียนที่ดี"

รับชมแนวคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ เมื่อสิงโตคำราม โดย ปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปิน นักวาดภาพประกอบ และที่ปรึกษาแฟชั่น

การปาฐกถา White Hall: Creative Talk วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์