แบรนด์ Zabede : CREATIVE RISING | SMEs สร้างสรรค์

พรสุดา ซาบีดี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Zabede สินค้าแฟชั่นสตรีที่ได้รับความสนใจจากโลกมุสลิม เธอมองโจทย์การแต่งกายของหญิงมุสลิมที่ต้องปกปิดร่างกาย ยกเว้น หน้า มือ และเท้า แต่ทำอย่างไรที่จะให้หลุดจากกรอบรูปลักษณ์เดิมๆ ด้วยความหลงใหลในโลกแฟชั่น เธอจึงสร้างสรรค์คอลเลคชั่นรูปแบบทันสมัย มีลูกค้าติดตามผลงานของเธออย่างแพร่หลายทั้งจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง www.zabedeonline.com

 

รับชมแนวคิดสร้างสรรค์จาก SMEs ในภูมิภาค (Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์) โดยนำเสนอแนวคิดและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรมของผู้ประกอบการในภูมิภาค โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาออกแบบและการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความมุ่งมั่นและเป็นพลังให้เกิดการพัฒนาความคิดเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Creative Thailand สัญจรในส่วนภูมิภาค ภายใต้นโยบาย Creative Thailand

www.creativethailand.net

 

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์