แบรนด์ ช่อคูณ: CREATIVE RISING | SMEs สร้างสรรค์

ศิริพัฒน์ มีทับทิม อดีตวิศวกรไฟฟ้า ผู้มองเห็นโอกาสความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจจากสมุนไพรไทยสู่การรังสรรค์นวัตกรรมการดูแลผิวแบรนด์ Chorkoonซึ่งได้ชูจุดเด่นเรื่องสุขภาพและการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับตลาดและลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพในยุคปัจจุบัน www.chorkoon.com

 

รับชมแนวคิดสร้างสรรค์จาก SMEs ในภูมิภาค (Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์) โดยนำเสนอแนวคิดและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรมของผู้ประกอบการในภูมิภาค โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาออกแบบและการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความมุ่งมั่นและเป็นพลังให้เกิดการพัฒนาความคิดเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Creative Thailand สัญจรในส่วนภูมิภาค ภายใต้นโยบาย Creative Thailand

www.creativethailand.net

 

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์