แบรนด์ Kafbo: CREATIVE RISING | SMEs สร้างสรรค์

ขวัญชนก อมรธนานุบาล บัณฑิตคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง Kafbo เธอต่อยอดธุรกิจทางบ้านอย่างชาญฉลาดด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับความชอบส่วนตัว ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้า ตนเอง และครอบครัว เฟอร์นิเจอร์ลับเล็บแมว Kafbo เป็นที่ชื่นชอบจากผู้รักแมวทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ

www.kafbo.com

 

รับชมแนวคิดสร้างสรรค์จาก SMEs ในภูมิภาค (Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์) โดยนำเสนอแนวคิดและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรมของผู้ประกอบการในภูมิภาค โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาออกแบบและการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความมุ่งมั่นและเป็นพลังให้เกิดการพัฒนาความคิดเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Creative Thailand สัญจรในส่วนภูมิภาค ภายใต้นโยบาย Creative Thailand

www.creativethailand.net

 

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์