Creative Thailand

Design Seminar : New Design Normal (Live!!)

คืนนี้พบกับการ LIVE พิเศษ 20.30 - 21.30 น.

การดำเนินธุรกิจหลังยุคโควิด–19 กับ คุณฟูจิ ฟูจิซากิ Money Business Coach ชวนคุย ชวนคิด ชวนริเริ่ม โดย

รศ.ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร 

นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 

20.30 – 21.30

จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

ร่วมกับ สมาคมนักออกกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ช่องทางการรับ ชม/ฟัง

https://www.facebook.com/DitpValueCreation/


https://www.facebook.com/idsocietythai/


https://www.facebook.com/Drfujifujisaki/videos/307160856994536/


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โชติกานต์ สัตย์ซื่อ (เป้) 099-425-5445