แบรนด์ Korakot : CREATIVE RISING | SMEs สร้างสรรค์

กรกต อารมย์ดี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Korakot ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ประเภทจักสานจากจังหวัดเพชรบุรี ผลงานสร้างสรรค์ที่หลากหลายของเขา อาทิ เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ ศิลปะประดับกำแพง ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว มีความแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร สะท้อนถึงแหล่งที่มา ประสบการณ์ และความชำนาญที่ไม่สามารถเลียนแบบกันได้ เราสามารถพบเห็นผลงานแบรนด์ Korakot ได้ตามห้างสรรพสินค้า โรงแรม และรีสอร์ทชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

www.korakot.net

 

รับชมแนวคิดสร้างสรรค์จาก SMEs ในภูมิภาค (Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์) โดยนำเสนอแนวคิดและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรมของผู้ประกอบการในภูมิภาค โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาออกแบบและการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความมุ่งมั่นและเป็นพลังให้เกิดการพัฒนาความคิดเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Creative Thailand สัญจรในส่วนภูมิภาค ภายใต้นโยบาย Creative Thailand

www.creativethailand.net

 

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์