แบรนด์ ไฮโซ: CREATIVE RISING | SMEs สร้างสรรค์

ทัดณัฐ ฉันทธรรม์ ผู้ก่อตั้งผลิตภัณฑ์แมลงอบกรอบ แบรนด์ Hiso นักธุรกิจหนุ่มผู้มากไอเดียและรู้จักค้นคว้า ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาดอย่างเป็นระบบ กล้าที่จะสร้างความแตกต่างให้กับอาหารพื้นบ้านสู่อาหารว่างรูปแบบใหม่ แพคเกจทันสมัย ผ่านช่องทางการจำหน่ายแบบโมเดิร์นเทรด โดยได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและเป็นที่กล่าวขานถึงภายในระยะเวลาอันสั้น

 

www.smilebull.co.th

 

รับชมแนวคิดสร้างสรรค์จาก SMEs ในภูมิภาค (Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์) โดยนำเสนอแนวคิดและตัวอย่างการดำเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ และเชิงวัฒนธรรมของผู้ประกอบการในภูมิภาค โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาออกแบบและการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความมุ่งมั่นและเป็นพลังให้เกิดการพัฒนาความคิดเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

Creative Rising : SMEs สร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Creative Thailand สัญจรในส่วนภูมิภาค ภายใต้นโยบาย Creative Thailand

www.creativethailand.net

 

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์