Creative Thailand

ปรับแนวคิด 'เบญจรงค์ไทย' ให้เป็นงานฝีมือที่ไม่ได้มีไว้แค่โชว์ในตู้

Writer : Editor Team


จริงหรือไม่ว่าเบญจรงค์ไทยนั้นเหมาะสำหรับไว้ 'โชว์' มากกว่าไว้ 'ใช้' ในชีวิตประจำวัน? ในอดีตอาจจะใช่ แต่ในวันนี้ งานเบญจรงค์แบบดั้งเดิมถูกนำมาตีความใหม่ กลายเป็นงานร่วมสมัยที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และผลงานต้นแบบได้ถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ "BENJARONG: SACICT SIGNATURE COLLECTION" ที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่เมื่อปีที่แล้ว
นิทรรศการ "BENJARONG: SACICT SIGNATURE COLLECTION" นับเป็นหนึ่งในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับเครื่องเบญจรงค์ไทย ซึ่งเป็นงานฝีมือเก่าแก่ที่งดงามด้วยเทคนิคเชิงช่าง ผ่านการตีความของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ เกิดเป็นผลงานการออกแบบแนว Modern Traditional ที่ยังคงเสน่ห์ของงานเบญจรงค์แบบดั้งเดิมไว้ แต่มีฟังก์ชั่นที่ร่วมสมัยและใช้ได้จริง ซึ่งแนวคิดนี้พื้นฐานของการพัฒนาอัตลักษณ์เบญจรงค์ไทยหรือ Signature Collection ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Today's Life Crafts ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) ที่มุ่งอนุรักษ์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ให้กับงานฝีมือไทย ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นส่วนแรกของโครงการที่จับคู่นักออกแบบกับชุมชนผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์แล้ว ทาง SACICT จะมุ่งเน้นเรื่องการสร้างคาแร็กเตอร์ให้กับแต่ละชุมชน เพื่อใช้ชุมชนใส่ตัวตนของตัวเองเข้าไปในผลงานและกลายเป็น Signature Collection ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันออกไป เมื่อการต่อยอดภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม ความรู้สึกหวงแหนและอยากที่จะสืบสานย่อมเกิดขึ้นโดยง่าย ซึ่งแนวคิดนี้จะเป็นจริงได้แค่ไหน คงต้องรอชมกันในเร็วๆนี้

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0