Creative Thailand

"เบญจเมธาเซรามิก" แรงบันดาลใจที่ได้มาจากสัญชาตญาณ

     ริมถนนสายปัตตานี-นราธิวาส ก่อนถึงตลาดปาลัส อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ห่างจากถนนใหญ่ราว 50 เมตร คือบ้านเกิดของเอ็ม ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงงานเซรามิกเบญจเมธา บนพื้นที่ท่ามกลางธรรมชาติเงียบสงบประมาณ 5 ไร่นี้ มีทั้งทุ่งนาเขียวขจี ส่วนของโรงงาน ฟาร์มและที่อยู่อาศัย แบ่งสัดส่วนการใช้งานไว้อย่างดี เอ็มจากบ้านเกิดมาในช่วงวัยรุ่น มาเรียนต่อระดับอนุปริญญา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม จากนั้นก็ได้ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยเพาะช่างแห่งแวร์ซายส์ และศึกษาต่อไปจนสำเร็จจากวิทยาลัยศิลปการตกแต่งแห่งปารีส ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งสถาบันการเรียนศิลปะ (เทียบได้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรบ้านเรา) หลังจากนั้นก็กลับมาทำงานเป็นดีไซเนอร์อยู่ในกรุงเทพฯ 2 ปี 
“ความรู้ด้านเซรามิคจากประเทศฝรั่งเศส ทำให้ผมหลงรักในงานปั้นที่สามารถต่อยอดเป็นชิ้นงานได้หลากหลาย สิ่งนี้กลายบันดาลใจที่ตามหามานาน เริ่มคิดถึงรากเหง้าถิ่นฐานของตัวเอง คิดถึงบ้าน อยากให้คนรู้จักบ้านเรามากขึ้น แรงบันดาลใจของผมอยู่ที่บ้านเกิด บ้านคือความผูกพัน คือวิถีชุมชน โดยมีศาสนาเป็นตัวประคองให้โลกใบนี้อยู่ได้อย่างสันติ และเมื่อมีครอบครัวสนับสนุนโรงงานเบญจเมธาจึงเกิดขึ้น”


เบญจเมธา เซรามิก เริ่มต้นจากสิ่งที่รักและชอบ มาจนถึงทุกวันนี้ เอ็มยืนยันว่าทำทุกอย่างตามสัญชาตญาณ (Instinct)ของตนเองไม่ได้คำนึงถึงตลาดเป็นสิ่งแรก แต่จะคำนึงถึงสิ่งที่ครอบครัวและชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน ต้องการสร้างความรู้ให้คนรู้จักธุรกิจเซรามิกจากโรงงานที่มีอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมชัดเจน ต้องการสร้างสรรค์ดินเหนียวให้ท้องถิ่นให้เกิดมูลค่า ก่อเกิดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนให้คนในชุมชน เป็นเซรามิกปั้นมือที่มีแนวคิดในการออกแบบลวดลายสะท้อนอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและความศรัทธาในปรัชญาศาสนาอิสลาม เกิดวิถียั่งยืนที่ไม่ผิดหลักการศาสนาและศิลปะมลายู  สร้างให้เป็นวิชาชีพที่สามารถตอบโจทย์และอยู่กับวิถีชีวิตของชุมชนได้ เป็นผลงานของคนไทยและมุสลิมที่รวมเข้าไว้ด้วยกัน เป็นการประยุกต์ศิลปะไทยมลายูท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในรูปแบบใหม่ 


เอ็มได้รับรางวัลต่างๆมามากมาย แต่หนึ่งในนั้นคือรางวัลดีไซน์เนอร์ ออฟ เดอะเยียร์ 2015 เป็นรางวัลที่ภูมิใจที่สุดเพราะมันเป็นเหมือนกับการยอมรับของคนต่างศาสนาในมุมมองใหม่ ปัจจุบันนอกเหนือจากผลงานเซรามิกคอลเล็กชันใหม่แล้ว เอ็มออกแบบงานหัตถกรรมอีกหลายอย่างมาก (ภาพประกอบ) รวมทั้งไปถึงเรื่องเลี้ยงสัตว์ เอ็มกำลังช่วยส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นหันกลับมาสนใจเลี้ยงแพะพันธุ์พื้นเมือง เขาเล่าว่า "แพะกับมุสลิมนั้นสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด มุสลิมใช้แพะในเรื่องของพิธีการทางศาสนา ที่นี่ไม่ใช่ตลาดบริโภคเนื้อแพะ เนื้อวัวเป็นหลักในชีวิตประจำวัน แต่มุสลิมต้องใช้มันในการทำพิธีต่างๆอันเป็นวัฒนธรรมสืบเนื่องกันมายาวนาน เราไม่ได้ต้องการสายพันธุ์ใหม่ๆที่ให้เนื้อแพะเนื้อวัวจำนวนมาก อย่างที่หน่วยงานส่งเสริมเข้าใจกันผิดๆ เราต้องการแค่แพะตัวเล็กๆ สายพันธุ์พิ้นเมืองที่ใกล้จะสูญพันธ์ุให้คนกลับมาเลี้ยงกันเหมือนเดิม

อนาคตเอ็มตั้งเป้าว่าจะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของปัตตานีมาสร้างสรรค์เป็นงานทอผ้าให้ได้โดยดึงชุมชนเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีงานออกแบบมัสยิดสำหรับพี่น้องชาวมุสลิม รวมทั้งหนังสือการ์ตูนภาพสะท้อนแนวคิดธรรมชาติและสันติ (Nature and Peace) เพื่อสื่อให้เห็นว่า แรงบันดาลใจทุกอย่างนั้นอยู่ใกล้ตัวเรา ขอเพียงแค่เรามองดูตัวเอง ค้นหาตัวตนของเราหาเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในตัวเองให้เจอ นั่นแหละคือแรงบันดาลใจPhotos: https://www.facebook.com/BenjamethaCeramic/

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0