Creative Thailand

หญิงเก่งแห่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ในขณะที่ค่านิยมของสังคมโลกในเรื่องเพศกับการประกอบอาชีพเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องรับบทเป็นผู้ตามเหมือนแต่ก่อน เช่นเดียวกันกับการให้ความสำคัญกับความแข็งแรงของร่างกายบุรุษที่เริ่มจะหายไป และดูเหมือนว่าคนหันมาให้ความสำคัญกับสติปัญญากันมากขึ้น สิ่งนี้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งผู้นำในหลายๆ อุตสาหกรรม พร้อมกันนั้น มันยังเปิดโอกาสให้เกิดการตีความ requirement ของแต่ละอาชีพเสียใหม่ โดยเฉพาะในบริบทสถาปัตยกรรม จากแต่ก่อนเราให้ความสำคัญกับความแข็งแรงคงทนของอาคารเป็นหลัก ตอนนี้เรากำลังมองหาสถาปัตยกรรมที่คิดถึงผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ ‘ความเป็นผู้หญิง’ ตอบโจทย์ที่ว่านี้ได้ดีทีเดียว

 สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ เป็นภูมิสถาปนิกหญิงที่มีคาแร็คเตอร์การทำงานฉีกออกมาจากกระแสหลักพอสมควร สตูดิโอของเธอทำงานภูมิสถาปัตยกรรมควบคู่ไปกับงานศิลปะ ตั้งแต่ประติมากรรม งานศิลปะจัดวาง ไปจนถึงงานสเกลใหญ่แบบ Land Art (ที่เอาเข้าจริงแล้วไม่ค่อยมีศิลปินไทยคนไหนได้มีโอกาสทำด้วยซ้ำ) สนิทัศน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเรียนต่อด้าน Fine Art ในระดับปริญญาโทที่ Chelsea College of Art and Design สหราชอาณาจักร ก่อนจะกลับมาเปิดสตูดิโอ Sanitas Studio เป็นของตัวเองในปี 2553 เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการเรียนศิลปะช่วยเปิดโลกการออกแบบให้กับเธอมากทีเดียว ทั้งในแง่วิธีการคิดแบบศิลปะซึ่งก็คือตั้งคำถามกับตัวเองและสื่อสารความคิดนั้นออกมาเป็นกายภาพ หรือการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ส่วนตัวกว่าแค่การคำนึงถึงวัสดุและ visual ของสถาปัตยกรรม ทั้งหมดนี้ทำให้งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมของ Sanitas Studio ไม่ได้ตอบโจทย์แค่ในเรื่องฟังก์ชั่นการใช้งาน แต่มีความหมายเชิงนามธรรมแทรกอยู่ด้วย ดังที่เห็นได้ไนโปรเจ็คต์ WYNE Sukhumvit ที่ Sanitas Studio ดึงเอาองค์ประกอบที่เราคุ้นๆ ตากันในวัด หรืออุโบสถอย่างกระจกสีมาใช้ในงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวภูมิสถาปัตยกรรมกับชีวิตและความเป็นย่านพระขโนง และสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างของพื้นที่

 

ถ้าเทียบกับบริษัทภูมิสถาปนิกอื่นๆ ที่มีขนาดของสตูดิโอใกล้เคียงกัน ต้องถือว่า Sanitas Studio ไม่น้้อยหน้าในเรื่องจำนวน และสเกลของโปรเจ็คต์สำหรับสตูดิโอที่เพิ่งเปิดมาได้แค่ 3 ปี นอกจากโปรเจ็คต์ WYNE Sukhumvit ที่เพิ่งกล่าวถึง Sanitas Studio ยังเคยร่วมกับงาน developer เจ้าใหญ่อย่างแสนสิริในโปรเจ็คต์ BAAN SAN KRAAM ที่ได้รับรางวัล Honor Award – General Design: Residential Complex จากสมาคมภูมิสภาปนิกประเทศไทยในปี 2558 ผลงานอีกกลุ่มหนึ่งของ Sanitas Studio คืองานศิลปะ ซึ่งที่เราคุ้นกันดีก็น่าจะเป็นผลงาน ‘เขามอ (KHAO MO Mythical Escapism)’ ที่เคยจัดแสดงที่ Bacc ก่อนจะถูกนำไปตั้งใน Park@Siam  และถูกต่อยอดไปเป็นนิทรรศการ ‘Capturing the Intangible’ ที่จัดที่หอศิลปวิทยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงปลายปี 2559 นิทรรศการนี้พูดถึงการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทยที่บางครั้งถูกบิดเบือนจนกลายเป็นแค่การบูชาวัตถุ และตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้ว ‘แก่น’ ของสิ่งที่เรากราบไหว้กันอยู่นั้นคืออะไรกันแน่? ผ่านผลงานจัดวางและประติมากรรม

 

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา Sanitas Studio เพิ่งมีงานศิลปะจัดวางอีกชิ้นชื่อ ‘In the Mountian’ ทีี่เชียงรายไป และยังมี land art อย่าง CRAFTED LAND งานศิลปะสเกลใหญ่ (จนดูเป็นสวนสาธารณะ) ที่ตั้งอยู่ข้างเซนทรัลเวิร์ล ที่กำลังรอวันเปิดตัวในเร็ววันนี้ เรายังไม่แน่ใจว่าคาแร็คเตอร์การทำงานภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความละเอียดอ่อน มีความเป็นศิลปะ นั้นเกิดจากความเป็นผู้หญิงของสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ หรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ คือ Sanitas Studio ทำให้เราเห็นว่าตอนนี้ผู้หญิงไม่ได้กำลังพยายามทำบางอย่างให้ได้เหมือนกับที่ผู้ชายทำ แต่พวกเธอกำลังทำ ‘อีกอย่าง’ ที่ผู้ชายอาจจะทำไม่ได้ดีเท่าต่างหาก

 

Summary

 

   จำนวนสถาปนิกหญิงในไทยที่ก้าวขึ้นมาเป็นหัวเรือของสตูดิโอออกแบบ ยังมีจำนวนน้อยถ้าเทียบกับสถาปนิกผู้ชาย และยิ่งน้อยไปอีกขั้นในวงการภูมิสถาปนิกไทย

   ในประเทศไทย เราอาจจะชินตากับการทำงานข้ามสาขา ไม่ว่าจะเป็นฝั่งสถาปัตยกรรมทำงานร่วมกับงานออกแบบ หรือการที่คนทำงานออกแบบ หันมาสร้างงานศิลปะ แต่การข้ามสาขาจากการทำงานสถาปัตยกรรมมายังการทำงานศิลปะยังมีให้เห็นไม่มากนัก

   คาแร็คเตอร์การทำงานของ Sanitas Studio คือการให้ความสำคัญกับการรีเสิร์ชข้อมูลอย่างเข้มข้น เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทแวดล้อม ประวัติศาสตร์ พฤติกรรมของคน ก่อนจะลงมือทำโปรเจ็คต์

 

 

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0