Creative Thailand Symposium - 22 October 2016 / สาธิต จันทร์ทวีวัฒน์

สาธิต จันทร์ทวีวัฒน์ (Satit Jantawiwat)

J. Walter Thompson Bangkok

    สิ่งหนึ่งที่ สาธิต จันทร์ทวีวัฒน์ เชื่อมาตลอดก็คือ Solution ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ต่างก็ล้วนเกิดขึ้นมาจากการใช้ “ความคิดสร้างสรรค์” ในการสร้างหนทางแก้ปัญหาด้วยกันทั้งนั้น หากเราต้องการจะสร้างสรรค์ Solution อะไรให้กับมนุษย์ เราก็จำเป็นต้องเข้าใจมนุษย์ และเมื่อเราเข้าใจในความเป็นมนุษย์แล้ว เราก็จะสามารถนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้สร้างให้เกิดเป็น Human Solutions ที่ดีได้

    โดยผลงานชิ้นแรกในชื่อ ‘The Lifesaver Backpacker’ เป็นโครงการออกแบบกระเป๋านักเรียนลอยน้ำ จากปัญหาน้ำหลากที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหน้าฝนของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศโคลัมเบีย จนทำให้มีเด็กเกิดอันตรายและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก วิธีการที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามค้นหา solution ที่สามารถสร้างความปลอดภัย แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เพิ่มภาระให้กับผู้ใช้ด้วย

    ลิปสติกที่สามารถแปลงเป็นนกหวีดได้ในชื่อ ‘Whistick’ โดยผลงานชิ้นนี้เกิดขึ้นจากการมองถึงปัญหาความปลอดภัยของสุภาพสตรีที่ต้องใช้เส้นทางที่เปลี่ยวในการกลับบ้าน ซึ่งมีความจำเป็นต้องพกอุปกรณ์สำหรับป้องกันตัว ซึ่ง Whistick นี้หยิบใช้ได้สะดวกและพกไว้ได้ในทุกกระเป๋า

    ผลงานชิ้นที่สาม ‘The Touchable Ink’ เกิดจากเครื่องพิมพ์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่มีราคาสูง ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้จริง โครงการนี้จึงเป็นความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมกับซัมซุง ในการผลิตหมึกที่เมื่อพิมพ์ออกมาแล้วถูกความร้อน จะนูนขึ้นเพื่อกลายเป็นอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาได้

    ผลงานชิ้นสุดท้ายเป็นงานวิจัยของต่างประเทศในชื่อ ‘The Next Rembrandt’ เกิดจากการตั้งประเด็นสำคัญคือการที่จะอย่างไรให้ผลงานของศิลปินในช่วงศตวรรษที่ 17 อย่าง Rembrandt ที่เสียชีวิตไปแล้ว สามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ซึ่งกระบวนการผลิตนั้นก็เป็นการใช้ฐานของมูลของภาพทุกภาพที่มีมาวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ จนสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตผลงานในลักษณะเดียวกันขึ้นมาใหม่ได้ในศตวรรษที่ 21

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0