Creative Thailand Symposium - 20 October 2016 / Peter Brown

Peter Brown

Director, Care Resort, Chiang Mai

Care Resort, Chiang Mai

    ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 7 ของโลก สิ่งที่ตามมาคือประชากรวัยทำงานลดลง การดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านกลายเป็นเรื่องตึงเครียดมากขึ้น บริการของภาครัฐที่แม้แต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่เพียงพอ รวมถึงไม่มีการอบรมและระบบใบอนุญาตผู้ดูแลตามบ้าน 

    แต่ข้อด้อยเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่ประเทศไทยเป็นเป้าหมายอันดับ 1 ที่ผู้สูงอายุทั่วโลกอยากจะมา ด้วยค่าครองชีพต่ำ ในพื้นที่ต่างจังหวัดยังมีอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี มีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และวัฒนธรรมที่ให้ความเคารพผู้สูงอายุ 

    แนวคิดของ Care Resort มาจากความต้องการและพฤติกรรมของผู้สูงอายุใกล้ตัวทั้งสิ้น เช่น ไม่อยากอยู่เฉยๆ อยากมีอิสระ และได้รับการปฏิบัติอย่างผู้ใหญ่ ไม่ใช่วิถีชีวิตอย่างในบ้านพักคนชรา ที่สำคัญคือเรื่องของคุณภาพ หากคุ้มค่าแล้ว ราคาไม่ใช่สิ่งสำคัญแม้แต่น้อย 

    จากความตั้งใจที่จะให้เป็นหมุดหมายของผู้สูงอายุทั่วโลก ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการทำการตลาดกับผู้คนหลากเชื้อชาติ หลายภาษา และความเฉื่อยของลูกค้าที่ใช้เวลากว่าปีเพื่อตัดสินใจเข้าอยู่ สิ่งที่ต้องทำคือการเตรียมพร้อม ทั้งการให้บริการและแก้ปัญหาในทุกขั้นตอน สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้เพื่อเป้าหมายเดียว คือ คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เข้าพัก นั่นเอง 


Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0