Creative Thailand Symposium - 20 October 2016 / Kant Jominta

กานต์ จอมอินตา

ผู้อำนวยการโครงการธรรมาภิวัฒน์ ในเครือ ASTV ผู้จัดการ และผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ NEWS 1

ยัง YOUNG คลับ : สมาคมคนไม่ยอมแก่

    ยัง YOUNG คลับ คือกลุ่มคนที่ร่วมหาความหมายใหม่ของคำว่า ผู้สูงอายุ ที่ไม่จำเป็นต้องมีความหมายเชิงลบทางร่างกายและจิตใจ แต่มีความสนุก มีพลังให้ทำอะไรใหม่ๆ และกำหนดแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง

    10.9 ล้าน เป็นจำนวนล่าสุดของผู้สูงอายุในประเทศไทย ผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้เล็งเห็นโอกาสต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเรื่องของ สุขภาพ ธรรมะ ดิจิทัลหรือนวัตกรรม การพบปะสังสรรค์ และคลับ

    คลับ ในแบบของ ยัง YOUNG คลับ คือคลับเชิงท่องเที่ยวที่พบว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นมีความมั่นคงทางการเงินสูง เน้นสินค้าบริการที่ดีมีคุณภาพ และพร้อมจับจ่ายเมื่อเห็นว่าคุ้มค่า จะเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงก็คงไม่ผิด

    ดังนั้นการจัดคลับท่องเที่ยวจึงต้องอาศัยกลเม็ดในการมัดใจลูกค้าตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก ทั้งการให้ข้อมูล การอธิบาย การจัดเตรียมเอกสารเดินทางต่างๆ ที่ทีมงานพร้อมบริการและจัดการให้ทันที การเตรียมพร้อมระหว่างเดินทาง ทั้งอาหาร ที่พัก และกิจกรรม ไม่ใช่เพียงช่วยร่นระยะเวลาในการรอเท่านั้น แต่เป็นสิ่งเล็กๆ ที่ช่วยสร้างความประทับใจ และดึงให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ

    ผลิตภัณฑ์และบริการที่ ยัง YOUNG คลับ นำเสนอนั้น ไม่ใช่ทัวร์แต่อย่างใด หากแต่เป็น ความไว้เนื้อเชื่อใจ ในการเดินทางไปต่างประเทศที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และ กลุ่มเพื่อนร่วมทาง ที่เป็นสายสัมพันธ์ของความเข้าอกเข้าใจกันอย่างที่หาจากที่อื่นไม่ได้


Creative Thailand
Creative Thailand
0 0