Creative Thailand Symposium - 19 October 2016 / Dennis Hwang

DENNIS HWANG ART DIRECTOR, NIANTIC, HEAD DESIGNER OF POKÉMON GO, USA POKÉMON GO การเปลี่ยนแอพพลิเคชั่น GOOGLE MAP เป็นเกม POKÉMON มองหาจุดเด่นและจุดขายที่สำคัญ คำนึงถึงระบบที่ทำงานร่วมกับ AR เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการเล่นมากขึ้น


Dennis Hwang

Art Director, Niantic, Head Designer of Pokémon GO, USA

POKÉMON GO


    เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่น หนึ่งในนั้นคือ Virtual Reality (VR) อุปกรณ์ที่จะช่วยเปลี่ยนพื้นที่แคบๆ ให้เป็นโลกเสมือนจริงผ่านการมองเห็นจากจอภาพ ทว่าก่อให้เกิดอุปสรรคระหว่างบุคคล แตกต่างกับ Augmented Reality (AR) คือตัวช่วยขยายประสบการณ์จากชีวิตจริงของผู้ใช้ ณ เวลานั้นๆ และ Niantic ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ AR และนำมาใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่นต่างๆ

    Field Trip แอปพลิเคชั่นแรกในการทดลองประสิทธิภาพของ AR ช่วยแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ว่ามีอะไรที่น่าสนใจรอบๆ ตัวผู้ใช้งานบ้าง เช่น อาคาร พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น โดยอาศัยความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ บริษัทท่องเที่ยว และบริษัทแผนที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ

    จากข้อมูลสถานที่ที่มีอยู่ และความต้องการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการสำรวจโลกภายนอก จึงเกิดเป็นการพัฒนาเกม Ingress ที่ยังอาศัยเทคโนโลยี AR ในการสร้างเรื่องราวและผูกเข้ากับสถานที่สำคัญต่างๆ ในชีวิตจริง ผู้เล่นจำเป็นต้องเคลื่อนที่และออกไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีการจัดกิจกรรมเฉพาะพื้นที่ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะมีธุรกรรมเกิดขึ้นบนสถานที่พิเศษนั้น และสามารถสร้างการเดินทางระหว่างประเทศได้จริง 

    ระหว่างที่ยังรวมบริษัทอยู่กับ Google นั้น ได้มีการทดลองโครงการในวัน April’s Fool ด้วยการเปลี่ยนแอปพลิเคชั่น Google Map เป็นเกม Pokémon และเห็นว่าสามารถนำแนวคิดดั้งเดิมของ Ingress มาต่อยอดได้ โดยปรับสีสันให้เหมาะกับผู้เล่น มองหาจุดเด่นและจุดขายที่สำคัญ และคำนึงถึงระบบของโทรศัพท์ที่ทำงานร่วมกับ AR เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการเล่นมากขึ้น เกิดเป็น POKÉMON GO

    POKÉMON GO ได้สร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่จากยอดดาวน์โหลดกว่า 500 ล้านครั้ง นอกจากนี้ยังได้เสียงตอบรับเชิงบวกอย่างล้นหลาม ทั้งการเป็นตัวช่วยในการออกกำลังกาย ปรับสภาวะอารมณ์ และการเข้าสังคมอีกด้วย


Creative Thailand
0 0