Creative Thailand

เครื่องประดับดีไซน์ล้ำจาก Talent Thai & Designers' Room ในงานบางกอกเจมส์

The Jeweler Showcase เป็นหนึ่งในนิทรรศการที่รวมรวมเครื่องประดับดีไซน์ใหม่ๆ ไอเดียสร้างสรรค์ ภายในงานในงาน Bangkok Gems and Jewelry ครั้งที่ 62 รวบรวมผลงานจากนักออกแบบสินค้าเครื่องประดับ จากโครงการ Talent Thai & Designers' Room ไว้กว่า 23 แบรนด์ อาทิ เครื่องประดับทำจากเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติของ Jittrakarn หรือการเปลี่ยนกระดาษให้เป็นจิวเวลรีสุดเท่จาก Basic Theory รวมถึงเครื่องประดับนาฬิกาสัญชาติไทยอย่าง Simpl Watch

โครงการส่งเสริมนักออกแบบสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สู่ตลาดโลก (Designers' Room & Talent Thai) จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย​สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบไทย จึงได้ดำเนิน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 จุดประสงค์เพื่อสร้างนักออกแบบที่มีศักยภาพ สามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศ อีกทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศและแวดวงการออกแบบนานาชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างกลุ่มนักออกแบบที่มีศักยภาพเป็นต้นแบบในการพัฒนานักออกแบบรุ่นต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ขยายมูลค่าการส่งออก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าที่มีการออกแบบดี

นิทรรศการThe Jeweler Showcase จีดขึ้นในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2561 ณ Challenger Hall 2 

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0