Creative Thailand

BITS MMX งานสัมมนาวิชาการอักขรศิลป์ระดับนานาชาติ

กลับมาอีกครั้งกับ งานสัมมนาวิชาการ บิทส์ เอ็มเอ็มเอ็กซ์ (งานสัมมนาวิชาการอักขรศิลป์นานาชาติ กรุงเทพฯ 2010) ถูกริเริ่มขึ้นด้วยเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศไทย ให้มีบทบาเทียบเคียงกับนานาชาติ โดยใช้งานประชุมทางวิชาการเป็นสื่อกลางให้นักออกแบบไทยได้สัมผัสกับงานสัมมนาวิชาการและวิธีคิดที่หลากหลาย เกิดแรงบันดาลใจ ผลักดัน พัฒนา งานออกแบบ และ การจัดวางตัวอักษรของไทยให้สามารถเที่ยบเคียงกับมาตรฐานสากล ประยุกต์แนวคิดหรือรูปแบบ ขยายความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดวางตัวอักษรไทยให้ก้าวทันกับสมัยนิยม 
นอกจากนั้น บิทส์ จะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการออกแบบและจัดวางตัวอักษร ได้พบปะและแลกเปลี่ยนทัศนะ ความรู้ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาแบบตัวอักษรไทย สำหรับการออกแบบและการใช้ตัวอักษรเพื่อสื่อสาร เป็นงานใหญ่ที่คนในแวดวงกราฟิกไม่ควรพลาด

 

คีย์โน้ตสปีกเกอร์ปีนี้ มีกราฟิกดีไซเนอร์ชื่อดังหลายคนมาร่วมให้ความรู้ อาทิ Gerry Leonidas กับหัวข้อ "The designer as social mentor” Briar Levitt และ Indra Kupferschmid

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปและทริป Type Walk Hong Kong & Chinese Calligraphy  เดินทางไปยังฮ่องกงเพื่อค้นหาเรื่องราวของการออกแบบตัวอักษรอีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

https://www.facebook.com/bitsmmx/