Creative Thailand

“ชูใจ” เอเจนซี่ใจดีกับงานสร้างสรรค์เพื่อสังคม

Writer: Suwit Wongrujirawanich


        ถ้าถามว่าเราคือ บริษัทอะไร? เราก็คือ Creative Agency บริษัทหนึ่งที่พยายามทำงานให้มากกว่าทำงานโฆษณา 

นี่คือเรื่องราวของบริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร ครีเอทีฟ เอเจนซี่ที่มุ่งมั่นผลิตงานสร้างสรรค์งาน ดี ดีดีแรกคือ งานที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร น่าสนใจ และได้ผล ส่วนดีที่สองคือ งานที่ดีงามและมีคุณธรรม มีประโยชน์มากกว่าแค่ตัวเราเอง ชูใจก่อตั้งโดยกัลป์ยาณมิตรทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์, ไพรัช เอื้อผดุงเลิศ, คมสัน วัฒนวาณิชกร, ป้อม ไชยพร และบุญชัย สุขสุริยะโยธิน เพื่อนร่วมงานในบริษัทเอเจนซี่โฆษณา Lowe ที่มีความคิดเห็นตรงกันว่า เราน่าทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมผ่านความรู้ความสามารถด้านงานโฆษณาที่เรามี        จุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากการที่ทีมงานได้ร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ Mom-Made Toys หนึ่งในโครงการ CSR ของบริษัท PlanToys ที่อยากได้ของเล่นสำหรับเด็กพิเศษ ได้แก่ กลุ่มเด็กพิการทางสมอง เด็กพิการทางสายตา และเด็กออทิสติก จากเดิมที่คิดว่าจะทำอย่างไรให้นักออกแบบจาก PlanToys สามารถออกแบบของเล่นที่ตอบสนองความต้องการของเด็กพิเศษสู่การทำวิจัยค้นคว้าจนพบว่า คุณแม่ที่ดูแลลูกๆเหล่านี้แหละคือนักสร้างสรรค์ตัวจริง เพราะเขาเหล่านั้นคลุกคลีกับลูกน้อยตลอด 24 ชั่วโมง รู้ทุกการเคลื่อนไหว รู้ความต้องการที่แท้จริง บางครอบครัวนำของเล่นที่มีอยู่มาประยุกต์ใหม่เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยให้ดีขึ้น กระบวนการทำงานตลอดโครงการทำให้ทีมงานเห็นพ้องต้องกันว่า โครงการแบบ Mom-Made Toys คืองานที่อยากทำทุกวัน จนในที่สุดบริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร ครีเอทีฟ จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี .. 2554 

        หลายท่านอาจคิดว่า ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่มีแนวคิดรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมน่าจะทำง่าย เพราะคนไทยมีจิตใจโอบอ้อมอารี เปิดปุ๊บคงสำเร็จ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การทำธุรกิจเพื่อสังคมก็มีต้นทุน มีค่าใช้จ่าย ไม่ต่างจากธุรกิจอื่นๆ แถมรายรับยังอาจได้น้อยกว่าการเปิดบริษัททั่วไปด้วย ดังนั้นการสร้างหนึ่งธุรกิจเพื่อสังคมให้ประสบความสำเร็จควรเริ่มต้นจากการค้นหาคำตอบว่า เราอยากทำอะไรเพื่อสังคมจริงๆหรือไม่? จากนั้นสำรวจตัวเองและทีมงานว่า มีความเชี่ยวชาญทางด้านใดเป็นพิเศษก่อน เพื่อนำสิ่งที่เรามีไปต่อยอดเป็นธุรกิจเพื่อสังคมในมุมที่สามารถนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกับ ทีมงานชูใจที่ใช้ความรู้ความสามารถเข้าไปสร้างสรรค์งานเพื่อสังคมที่อาจได้รายได้น้อย หรือบางโครงการอาจไม่ได้เงินด้วยซ้ำ แต่เพื่อให้บริษัทเดินหน้าตามปณิธานที่ตั้งไว้ ทีมงานจึงรับงานเชิงพาณิชย์ด้วย โดยมีเงื่อนไขในการรับงานแต่ละชิ้นว่า โครงการนั้นๆจะต้องมีทัศนะคติที่ดีต่อสังคม ข้อมูลที่ส่งไปยังผู้บริโภคจะต้องมีความเป็นจริงไม่หลอกลวง เรียกได้ว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรืองานบริการแบบ Good Goods ความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทำให้ชูใจได้เห็นโลกที่กว้างขึ้น แตกต่างจากธุรกิจระบบทุนนิยมจ๋า ส่งผลให้ชูใจพบกับคู่หูทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน เช่น กลุ่ม NGO มูลนิธิ หรือองค์กร CSR อาจกล่าวได้ว่า ถ้ายังคงทำบริษัทโฆษณาทั่วไปก็อาจไม่ได้รับประสบการณ์แบบนี้ 


ตัวอย่างงานสร้างสรรค์จาก ชูใจ 

- โครงการขับเคลื่อนเรื่องพลังงานสะอาดกับ Green Peace นอกจากจุดประสงค์หลักในการรวบรวมรายชื่อ เพื่อส่งมอบไปยังผู้มีอำนาจว่า เราต้องการพลังงานสะอาด ไม่ต้องการถ่านหินแล้วทีมงานยังจัดกิจกรรม The Poopy Power Concert โดยให้ศิลปินนักร้องร่วมรณรงค์ผ่านการเล่นดนตรี ทีมงานได้นำพลังงานสะอาดจากแหล่งต่างๆ เช่น พลังงานจากขี้หมู พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากขยะ ฯลฯ มาชาร์ทไฟให้กับเครื่องดนตรีที่เล่นภายในงาน เพื่อกระตุ้นให้คนทั่วไปเห็นความสำคัญของพลังงานสะอาด นอกจากจะได้รายชื่อผู้เห็นด้วยจากผู้เข้าชมคอนเสิร์ตแล้ว ทุกท่านยังได้รับความรู้เรื่องพลังงานสะอาดด้วย ซึ่งนั่นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของการรณรงค์เรื่องพลังงานสะอาดมากกว่าแค่การลงชื่อเพียงอย่างเดียว

- โครงการวิ่งด้วยกันมินิมาราธอน โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย, บริษัท กล่องดินสอ จำกัด และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวิ่งด้วยกัน เพื่อสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะกระตุ้นให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายผ่านการวิ่ง พร้อมเปิดรับเพื่อนๆอาสา (Guide Runner) ที่คอยวิ่งคู่กันไปด้วย เป็นงานวิ่งที่ไม่มีใครชนะ แต่วิ่งเพื่อเสมอกับทุกคนในสังคม โครงการนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายแล้ว ยังทำให้เขามีโอกาสเข้าสังคมและรู้จักเพื่อนใจดีที่มีจิตอาสาเพิ่มขึ้นด้วย
        อีกหนึ่งแนวคิดที่ตอกย้ำให้เห็นว่า การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเดินตามกระแส หรือคิดแบบทุนนิยมที่มุ่งเน้นผลกำไรสุทธิเป็นตัวเลขสูงๆ แต่การหาจุดคำว่าพอกับการดำเนินชีวิต พร้อมยื่นมือช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างบริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร ครีเอทีฟ เอเจนซี่ แนวธุรกิจเพื่อสังคมก็สามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ เพราะคุณค่าที่แท้จริงของใครหลายๆ คนอาจหมายถึงความสุขทางใจที่ไม่อาจวัดด้วยมาตรใดๆ แล้วคุณหละ !!! เริ่มต้นมอบสิ่งดีๆให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมบ้างหรือยังครับ


อ้างอิง : Facebook - choojai and friends, PlanToys, youtube - Greenpeace The Poopy Concert, youtube - Run2gether, Daily News - Run2Gether, Thaipublica - Choojai, CreativeMOVE - Choojai

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0