Creative Thailand

ARTICLE

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

เทรนด์ผ้าไทยในแฟชั่นสตรีทแวร์

SACICT ได้เชิญดีไซเนอร์รุ่นใหม่อย่างเอก ทองประเสริฐ มาออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าพิมพ์ลายเทิดพระเกียรติที่ทาง SACICT ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ นั่นก็คือลายกุหลาบควีนสิริกิติ์