Creative Thailand 2016 Think Big Event

ในขณะที่หลายประเทศกำลังค้นหา และพัฒนา New Economy Model หรือเศรษฐกิจ รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 กันอย่างเอาจริงเอาจัง อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา วางโมเดลเศรษฐกิจในอนาคตเป็น A Nation of Makers อังกฤษวางโมเดล เศรษฐกิจเป็น Design of Innovation ประเทศจีนวางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Made in China 2025 อินเดียวางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Make in India ประเทศเกาหลีใต้ เรียกโมเดลเศรษฐกิจของตัวเองว่า Creative Economy 

        สำหรับประเทศไทยของเรากำลังมีความต้องการค้นหา New Engine of Growth หรือเครื่องยนต์สร้างการเจริญเติบโตตัวใหม่ที่จะสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับ ประเทศไทย ภายใต้ชื่อ นโยบาย Thailand 4.0 โดยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศไทยที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลาย เชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข็งขัน
    Creative Thailand คือ แนวความคิดในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดัก ไปสู่ความมั่งคั่งใหม่ให้จงได้ และ Creative Thailand Symposium เป็นการจัดการระดมความคิดจากนักคิด นักสร้างสรรค์หลากหลายสาขา จากทั่วโลกมาร่วมจุดประกายความคิด ไอเดีย และโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างธุรกิจที่มีความคิด สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

       งาน Creative Thailand Symposium : สร้างสรรค์ สร้างชาติ ที่จัดขึ้นในวันที่ 19-23 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้รวบรวมนักคิด นักสร้างสรรค์หลากหลายสาขาจากทั่วโลก มาร่วมจุดประกายไอเดีย และโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

19 October 2016
Revolution 4.0
วันแรกของงาน Creative Thailand Symposium : สร้างสรรค์ สร้างชาติ เน้นเรื่อง การเตรียมรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิตอล ทำให้ลักษณะงานที่เคยมีมานานเปลี่ยนไป ทักษะการทำงานไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การจัดการ การตัดสินใจต่างๆ ตลอดจนความยืดหยุ่น ทางความคิด มีความจำเป็นต้องปรับให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน


20 October 2016
Creative Aging : The New Opportunity
โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) แล้วในปี 2563 คาดว่าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.4 ซึ่งจะก้าวเข้าสู่ สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ผู้บริโภคกลุ่มนี้ ถือเป็นประชากรที่มีอำนาจต่อรองในการซื้อ และมีกำลังซื้อสูง เนื่องจากมีเงินเก็บจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิต จึงมีศักยภาพสูง ในการบริโภค สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการ

21 October 2016 
The Maker Club
กระแสความนิยมของสตาร์ตอัพ ยังคงมีความแรงต่อเนื่องจนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แห่งอนาคตไปแล้ว ในปัจจุบันเกิดชุมชนสตาร์ตอัพเป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งที่เน้นการพัฒนา Tech Startup และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้านอื่นๆ จำนวนมาก หลายรายประสบความสำเร็จ จนเป็น “ไอดอล” ของคนรุ่นใหม่ไปแล้ว เรามารู้จักสตาร์ตอัพที่น่าจับตามองในยุคนี้กัน

22 October 2016
Human Solutions
ธุรกิจ-ผู้ประกอบการเพื่อสังคม เป็นอีกกระแสหนึ่งที่น่าจับตาในความเป็นโมเดลของเศรษฐกิจ รูปแบบใหม่ที่มุ่งสร้างความสุขให้กับมนุษ์ และสังคม ไม่ได้มุ่งสร้างรายได้เพื่อทำกำไรให้กับ ธุรกิจเพียงอย่างเดียว มีงานโฆษณาหลายๆ ชิ้นที่สร้างมาเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คลิปไวรัลที่ขายความคิดหรือทัศนคติอะไรบางอย่าง แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมา ด้วยความใส่ใจต่อรายละเอียดทางด้านความคิด ความรู้สึก…

23 October 2016
Creative Thinking in Business
วันสุดท้ายของงาน Creative Thailand Symposium เน้นไปที่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการทางธุรกิจ พบกับ ‘Success Story’ ขององค์กรระดับ ประเทศ และระดับโลก ที่จะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาไอเดีย การแก้ปัญหา ในทุกๆ ขั้นตอนที่ต้องใช้การผสมผสานหลักเหตุผล และจินตนาการ
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0