Creative Thailand

Chiang Mai Design Week 2016

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week (CMDW) คือเทศกาลที่บรรดานักออกแบบ ช่างฝีมือ ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษในทุกๆ ปี เพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้านงานออกแบบหรือโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ตลอดจนเพื่อเป็นพื้นที่ในการสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้ด้านการออกแบบ ทั้งยังเป็นเทศกาลที่เชื้อเชิญนักนักออกแบบจากภูมิภาคอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ จัดแสดงผลงาน และขยายช่องทางธุรกิจสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน

    CMDW ไม่ได้จำกัดอยู่ที่นักออกแบบหรือผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างประสบการณ์ร่วมกับงานออกแบบไปสู่กลุ่มเด็ก เยาวชน ชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจงานสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมหลากรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ เช่น นิทรรศการ โปรเจ็กต์งานออกแบบขนาดใหญ่ งานแสดงศิลปะและดนตรีที่สอดรับไปกับวิถีชีวิตสมัยใหม่อันผูกพันกับงานออกแบบสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศความมีชีวิตชีวาของเมืองและเน้นย้ำภาพลักษณ์ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่มาจากพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมและทักษะฝีมือช่างอันเข้มแข็งของเมืองเชียงใหม่

    CMDW 2016 จะเกิดขึ้นบน 3 พื้นที่สำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ย่านหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ศูนย์กลางเมืองเก่าที่มั่งคั่งไปด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตอันหลากหลาย ย่านถนนนิมมานเหมินท์ แหล่งรวมไลฟ์สไตล์และศูนย์กลางธุรกิจร่วมสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ไปจนถึงย่านอันเป็นที่ตั้งของ TCDC เชียงใหม่ แหล่งความรู้ด้านการออกแบบที่ทันสมัย พร้อมให้ทุกคนได้เดินเยี่ยมชมและสัมผัสกับกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวคิดหลัก New Originals ที่เล่าเรื่องของการหยิบจับอัตลักษณ์ดั้งเดิม อัจฉริยภาพท้องถิ่น และทักษะเชิงช่าง มาผสานเข้ากับแนวคิดทางการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์สมัยใหม่ผ่านศิลปินนักออกแบบท้องถิ่น แขกรับเชิญต่างภูมิภาค และต่างชาติ รวมทั้งความเคลื่อนไหวอันเปี่ยมสีสันอื่นๆ

CMDW 2016 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

Design & Business

    การนำเสนอผลงานออกแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดซึ่งผ่านการคัดสรรจากบรรดานักออกแบบผู้ประกอบการธุรกิจและร้านค้า ซึ่งยังรวมถึงผลงานจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น พร้อมทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและขยายช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่นักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์

    การจัดแสดง Design Showcase

    กิจกรรม Design Market

    กิจกรรม Buyer Tour

    กิจกรรม Business Matching

Event & Dialogue

    การแลกเปลี่ยนไอเดีย มุมมอง และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันของนักสร้างสรรค์หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ สถาปนิก ช่างฝีมือ ศิลปิน เมคเกอร์นักวิจัย นักการตลาด เจ้าของธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่อยู่ในเชียงใหม่และจากเมืองอื่นๆ ที่เดินทางมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และต่อยอดความคิดผ่านการสนทนาในหัวข้อที่น่าติดตาม เช่น วิถีชีวิต การบริโภค งานออกแบบ นวัตกรรมเทคโนโลยีโมเดลธุรกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมและเมือง พร้อมไปกับการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนใหม่ๆ และการขยายเครือข่ายการทำงานกับผู้คนจากต่างสาขาอาชีพ

    กิจกรรม Conference

    กิจกรรม Presentation

    กิจกรรม Creative Space Workshop

    กิจกรรม Networking Party

Creative District

    การนำเสนองานออกแบบและกิจกรรมที่จะสร้างความสนุก น่าตื่นเต้น และความประหลาดใจ โดยเชิญชวนให้ผู้คนมาเยี่ยมชมและร่วมสัมผัสงานออกแบบอย่างใกล้ชิด เพื่อบ่มเพาะประสบการณ์ร่วมและมุมมองใหม่ต่องานออกแบบ ซึ่งจะมีผลต่อการดำรงชีวิต โดยการยกขบวนนิทรรศการ โปรเจกต์งานออกแบบ งานแสดงศิลปะและดนตรีงานอินเตอร์แอคทีฟ และกิจกรรมที่กระตุ้นไอเดียในหลากหลาย รูปแบบมาจัดแสดง เพื่อสร้างบรรยากาศความมีชีวิตชีวาในทุกพื้นที่เทศกาลตลอด 9 วัน

    การจัดแสดง Design Exhibition

    การจัดแสดง Design Installation Project

    กิจกรรม Digital Life

    กิจกรรม New Culture

    กิจกรรม Art & Music

    กิจกรรม Design Tour

    และนี่ก็คือกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดซึ่งจะเกิดขึ้นในเทศกาล CMDW2016 ทั่วเมืองเชียงใหม่ เมื่อนักออกแบบ ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการธุรกิจและร้านค้า ศิลปิน ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และองค์กรต่างๆ จะร่วมกันเนรมิตบรรยากาศเมืองสร้างสรรค์ พร้อมเชิญชวนให้ผู้สนใจมาร่วมเฉลิมฉลองศักยภาพงานออกแบบไปพร้อมกับเมืองเชียงใหม่ด้วยกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0