Creative Thailand

CREATIVE ARCHIVE

ARCHIVE

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

Creative Thailand มุ่งหน้าสู่งาน Milan Design Week 2018

ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดนโยบายสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ (Creative Thailand) เพื่อยกระดับสู่สากล

Creative Thailand Symposium - 23 October 2016 / ปริญญา พานิชภักดิ์

กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแข่งขันในตลาดไม่ใช่เพียงเรื่องราคา ความเร็ว หรือความกว้างขวางของเครือข่ายเท่านั้น แต่เป็นลักษณะของทุกมิติมารวมกัน

Creative Thailand Symposium - 23 October 2016 / กรณ์ จาติกวณิช

ประธานชมรม FINTECH แห่งประเทศไทย หากไม่มีการปรับตัวจากภาครัฐ หรือรัฐไม่เข้าใจความต้องการของเอกชน ก็จะกลายเป็นข้อจำกัดสำคัญในการผลักดันเหล่าสตาร์ตอัพให้เข้าแข่งขันกับประเทศต่างๆ

Creative Thailand Symposium - 23 October 2016 / ยาดา สุยะเวช

TOYOTA TSUSHO ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อแบ่งปันข้อมูลที่มีให้แก่กัน และสร้างแนวทางที่น่าสนใจในการพัฒนาอนาคตไปพร้อมกัน

Creative Thailand Symposium 23 October 2016 / วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์

HEAD OF SCRIPT & PROJECT DEVELOPMENT PRODUCER, GDH 559 “ความคิดสร้างสรรค์” ที่เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกของเราผู้สร้างเพียงคนเดียว เป็นความเชื่อมั่นในความคิดสร้างสรรค์เล็กๆ ที่ตัวเองมี และผู้ชมหรือผู้รับสารก็น่าจะชอบในสิ่งที่เราชอบด้วยเช่นกัน

Creative Thailand Symposium 23 October 2016 / Lars Svensson

ผู้จัดการแผนกการบริหารจัดการแบบยั่งยืน & แผนกสื่อสารองค์กร, IKANO RETAIL ASIA (IKEA SOUTHEAST ASIA) ความต้องการคุมราคาให้ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุด อีกทั้งยังสะดวกต่อลูกค้าจากการลดขนาดของบรรจุภัณฑ์ลงด้วย

Chiang Mai Design Week 2016

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week (CMDW) คือเทศกาลที่บรรดานักออกแบบ ช่างฝีมือ ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษในทุกๆ ปี

Creative Thailand Symposium 23 October 2016 / ชลากร ปัญญาโฉม

เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัลทีวี บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) “สังเกต” เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสิ่งใหม่ ผ่านการ “ตั้งคำถาม” และ “ตีความ” ด้วยการทำลายแพงหรือกรอบเดิมๆ ที่มีอยู่ “นำไปใช้” สร้างการมีส่วนร่วมของพฤติกรรมผู้บริโภค

Creative Thailand 2016 Think Big Event

Creative Thailand 2016 ได้ประกาศศักยภาพต้นทุนทางความคิดของคนไทย ในงานนิทรรศการ สร้างสรรค์ สร้างชาติ เมื่อวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2016 ที่ผ่านมา ผ่านบูธมากมายที่มาสร้างสรรค์แรงบัลดาลใจให้คุณ

Creative Thailand Symposium - 22 October 2016 / Myrtille Tibayrenc

BUKRUK URBAN ARTS FESTIVAL & TOOT YUNG ART CENTER ผลงานยังไม่ได้โปรโมตความสามารถของศิลปินเท่านั้น แต่ยังแสดงความเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอีกด้วย

Creative Thailand Symposium - 22 October 2016 / Nopneera Rugsasook

YINDEE DESIGN ซึ่งนอกจากผู้บริโภคจะ “ได้รับ” ผลิตภัณฑ์ดีๆ แล้ว ยัง “ได้ให้” กำลังใจกับผู้ผลิต รวมถึง “ได้สร้าง” ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวด้วย

Creative Thailand Symposium 22 October 2016 / สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

TOOLMORROW ความผิดพลาดที่เกิดจากความเชื่อที่ผิด นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิด และเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาตามมา ‘TOOLMORROW’ จึงเกิดขึ้นมาเพื่อพยายามทำลายความเชื่อที่ผิดเหล่านั้น

Creative Thailand Symposium - 22 October 2016 / ทรงกลด บางยี่ขัน

A DAY คิดให้มากกว่าวิธีเดิมๆ นำเอาความคิดสร้างสรรค์เข้าไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินกิจการ บนพื้นฐานที่ยังย้อนกลับไปใส่ใจในชุมชนหรือบริบทที่รายล้อมอยู่

Creative Thailand Symposium - 22 October 2016 / สาธิต จันทร์ทวีวัฒน์

J. WALTER THOMPSON BANGKOK ต้องการจะสร้างสรรค์ SOLUTION อะไรให้กับมนุษย์ เราก็จำเป็นต้องเข้าใจมนุษย์

Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / Nat Weerawan

ผู้ก่อตั้ง CHIANG MAI MAKER CLUB CHIANG MAI MAKER CLUB เมื่อองค์ความรู้กว้างขวางขึ้น จึงจะเกิดบุคลากรที่พร้อมจะสร้างนวัตกรรมต่างๆ และอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยตนเอง

Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / อชิรญา ธรรมปริพัตรา

ผู้ร่วมก่อตั้ง HIVESTERS HIVESTERS (เว็บไซต์ออนไลน์นักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว) สร้างการกระจายรายได้ในพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปได้

Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / ดร.ชานนท์ ตุลาบดี

ผู้ก่อตั้ง GRAVITECH US GRAVITECH US ขั้นตอนสำคัญคือ การแบ่งปัน หากมองว่าความรู้เป็นความลับแล้ว ก็ไม่สามารถนำไปต่อยอดหรือทำให้เกิดสิ่งใหม่ได้ ซึ่งสิ่งใหม่นี้เองที่จะเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ 4.0

Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / Natt Winitthumkul

ผู้ร่วมก่อตั้ง & ผู้บริหาร DRIVEBOT DRIVEBOT (HARDWARE TECH STARTUP) การนำไอเดียเข้า CROWD FUNDING อาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกลอกเลียนแบบได้อยู่เหมือนกัน แต่ปัญหาที่แท้จริงคือกระบวนการที่ล่าช้า

Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / Saruta Kiatparkpoom

ผู้ก่อตั้ง PIN METAL ART PIN METAL ART ทัศนคติในการเปิดรับสิ่งต่างๆ รอบตัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญและแข็งแรงของแบรนด์

Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / กำพล โชคสุนทสุทธิ์

ประธานกรรมการบริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด THAILAND IOT CONSORTIUM ศักยภาพอันโดดเด่นของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนนั้น มี 4 เรื่องด้วยกัน คือ เกษตรกรรม สุขภาพ อุตสาหกรรม และโลจิสติก